From Bologna to Istanbul

17620581_218958395252541_2593580363789966536_o

Artists / Sanatçılar: Majid Bita, Mehrdad Jafari
Curator / Küratör: Ziba Pakzad

As we find out that both of us dedicate our lifes to painting and working hard, we decide to work with each other and present our art works together. We work continuously to cure our soul injuries. We paint to record the time we exist in. We believe that all the important and unimportant concepts of this world can be included in regular daily events, so we record them. We paint our daily memories. One of us in Tehran and the other one in Bologna. And this story is continued… Majid Bita, Mehrdad Jafari
Hayatlarımızı resim yapmaya ve çok çalışmaya adayabileceğimizi fark ettiğimizde, birbirimizle çalışmaya ve sanat eserlerimizi birlikte sunmaya karar verdik. Ruh yaralanmalarımızı tedavi etmek için sürekli çalışıyoruz. Var olduğumuz zamanı kaydetmek için resim yapıyoruz. Bu dünyanın önemli ve önemsiz tüm kavramlarının düzenli günlük olaylara dahil edilebileceğine inanıyoruz, bu yüzden onları kaydediyoruz. Günlük hatıralarımızı resmetiyoruz. Birimiz Tahran’da, diğerimiz ise Bologna’da. Ve bu hikaye devam ediyor… Majid Bita, Mehrdad Jafari