CO2

afis_kuresel_isinma

Çeşitli süreçler ve maddeler, Dünya’nın ortalama sıcaklığının artmasına ya da azalmasına sebep olabilir. Bu etkenlerin en önemlisi sera gazları olarak adlandırılan gazlardır. Bu gazların atmosferdeki varlığının Dünya’nın yaklaşık 32°C ısınmasına neden olduğu biliniyor. Eğer Dünya’nın bir atmosferi olmasaydı yüzeyinde sıvı su bulunamazdı ve Dünya yaşama elverişsiz bir gezegen olurdu. Bu bakımdan atmosferdeki sera gazlarının yararlı olduğu söylenebilir. Ancak sera gazlarının miktarının artması, iklim değişikliklerine ve doğanın dengesinin bozulmasına da neden olabiliyor.

Dünya’daki canlı yaşamı için vazgeçilmez olan su, sera etkisinin en önemli nedenlerindendir. Ozon ise Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bir kalkan görevi görür. Diğer önemli sera gazları karbondioksit ve metandır. Geçmişe dönük yapılan çalışmalar, son 250 yılda atmosferdeki karbondioksit miktarının %36, metan miktarınınsa %148 arttığını gösteriyor. Küresel ısınmaya yol açan ana etkenin atmosferdeki karbondioksit ve metan miktarlarında yaşanan bu artış olduğu düşünülüyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artışın çoğu insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Özellikle fosil yakıtların kullanılması, atmosfere yüksek miktarda karbondioksit salınmasına neden oluyor. Atmosferdeki sera gazlarının miktarındaki artışı engellemek için başvurulabilecek iki temel yöntem, insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının miktarını azaltmak ve atmosferdeki sera gazlarını kullanan biyolojik süreçlerin etkinliğini artırmaktır. Örneğin daha az fosil yakıt kullanarak ya da fotosentez sırasında karbondioksit kullanan bitkilerin sayısını artırarak atmosferdeki sera gazlarının miktarının daha fazla artmasının önüne geçilebilir.

Son yıllarda sanatçıların gündeminde önemli ölçüde yer bulan küresel ısınma ve çevre sorunları, Kadıköy’deki alternatif sergi mekanlarından, aynı zamanda bir sanatçı atölyesi olan Mod-Ada Atölye & Galeri’deki serginin de konusunu oluşturuyor. Küratörlüğünü Medine İrak’ın yaptığı “CO 2” isimli sergi, günümüzde etkileri artarak devam eden global bir soruna, küresel ısınmanın etkisine odaklanıyor. Burçin Başar, Gökçe Er, Gülercan Hacıoğlu, Medine İrak ve Şevket Sönmez’in yapıtlarının yer aldığı sergi, küresel ısınma sorunsalına sanatçıların gözünden bir bakış sunuyor.

2-31 Aralık 2017 tarihleri arasında izlenebilecek sergide, günümüz global sorununun görünürlüğüne yapıtlarıyla bir bakıma öneriler getiren sanatçılar; Ne yapıyoruz? Neredeydik? Nereye gidiyoruz? Neden? Nasıl? Sorularına yanıt arıyorlar.