Hayat Kısa, Kuşlar Uçuyor

web

İkinci Yeni’nin en tanınmış şairlerinden olan Cemal Süreya ölümünün yirmi sekizinci yılında, adının yaşatıldığı sokakta, Mod-Ada Atölye & Galeri’de bir etkinlikle ile anılıyor. Cemal Süreya’nın Kadıköy’de yaşamış olduğu evin bitişiğinde konumlanan hem atölye hem de galeri olarak kullanılan sanatçı Reşat Başar’a ait atölye/galeride şaire ithafen yapılan çalışmaların yanı sıra, Orhan Alkaya da Cemal Süreya’nın şiirlerinden oluşan bir performans sunacak.

Cemal Süreya’yı anma etkinliğine katılan Ercan AYDENİZ, Ragıp BASMAZÖLMEZ, Ara GÜLER, Cemil ERGÜN, Balkan Naci İSLİMYELİ, Turgay KANTÜRK, Serdal KESGİN, Raziye KUBAT, Şevket SÖNMEZ, Nevhiz TANYELİ, İpek TEKİL, Metin ÜSTÜNDAĞ ve Selahattin YILDIRIM’dan oluşan sanatçı grubu çalışmaları ile şairin kişiliğine, kimliğine ve sanatçılığına kendi anlatımları ile göndermelerde bulunuyorlar.

Yaşamı boyunca disiplinlerarası bir bilinçle edebiyat çalışmalarını üreten Cemal Süreya kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmiş Türk Şiiri için çok önemli bir şairdir. Yaşadığı dönem pekçok edebiyat dergileri çıkartan, yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik de yapan Cemal Süreya, çarpıcı, yoğun imgelerle, bilgi birikimini sentezleyerek başarılı çalışmalara imza atmış bir edebiyat, sanat insanıydı. “Şiir anayasaya aykırıdır” diyerek ironik bir bakış açısıyla şiirin hiçbir mantık ve düzene uymayacağını dile getiren şair, İkinci Yeni anlayışına katılmasına rağmen geleneğe karşı olmamış, şiirlerinde geleneğin değerlerinden geniş ölçüde yararlanmıştır.
İlk şiiri 8 Ocak 1958’de Mülkiye dergisinde yayınlanan şair, 9 Ocak 1990’da İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.