Ali Şimşek: Görsel Kültür ve Çağdaş Sanat Stratejileri Semineri

Ali-Şimşek-1

Çağdaş Sanat Stratejileri semineri modernizmden postmodernizme uzanan çetrefil bir sürecin baskın eğilimlerine odaklanıyor. İroni, Camp, Pastiş, Kitsch, Sinizm – Kinizm gibi bugün güncel-çağdaş sanatın temel stratejileri üzerinde 90 sonrası Güncel-Çağdaş Sanat’ın günümüzde yaşadığı krizi göstermeyi hedefliyor.

Nasıl görmeyiz? Beyaz ve pürüzsüz olan iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir? Grotesk ve gotik bir mekanın ideolojik temsilleri, fotoğraf ve sinemadan günümüz likid(akışkan) imgelerine görselliğin sınıfsal bir tarihi yapılabilir mi? Plastik demokratik bir malzeme mi? Kitsch ve Camp estetiği nedir? İzlenimcilik, Dada ve Sürrealizmden günümüz kavramsal sanatına imgelerin sorunlu yapısı. Haiku ve minimalizmden cool fotoğraflara: Soğuk Görme. Postmodernizm değişecek mi? Ya da imgeler ve ironi…

Seminer, sanat tarihinden, göstergebilime; sinemadan fotoğrafa, görsel kültürden görsel ideolojiye, imgelerin bizle ilişkisine odaklanıyor. Seminer aynı zamanda kavram ve proje üretmeye odaklı olacaktır.

Bilgi için:
modadagaleri@gmail.com
535 321 57 57


Takvim
1.Hafta (28 Nisan 2018, 19:00 – 21:00)
İmge, Simge, Sembol, Gösterge nedir?
Metonomi ve Metafor
Diyalektik İmge Nedir?
Görsellik ve İdeoloji
Görsel konumlanma (Özne pratikleri)
Görsel Düşünme Nedir?

2. Hafta (6 Mayıs 2018, 19:00 – 21:00)
Görseli nasıl okuruz?
Temel Biçimler: Klasik, Gotik, Barok ve Rokoko
Romantizm ve Enkaz İmgeleri
Güzel-Yüce arasında görsellik
Modernizm ve Kadrajın İcadı
Flu Görme ve Eriyen Kadraj

3. Hafta (12 Mayıs 2018, 19:00 – 21:00)
Fotoğrafik İmge
Sinematografik İmge (Alan Derinliği, Dışavurumcu Görüntü)
Kolajın fenomenolojisi
Neden Siyah-Beyaz Görmeyiz?
İmgelerde Devrim
Sınıf ve İmgeler
Dada-Sürrealizm-Kübizm
Avant-garde İmge nedir?
Kitsch nedir?

4. Hafta (20 Mayıs 2018, 19:00 – 21:00)
Fotograf ve Modernizm
Zen, Haiku ve Fotoğraf: Sessizin Estetiği
Dışavurumculuk Sonrası: Pop İmge
İroni-Parodi-Pastiş
Postmodern İmge
Simülasyon ve Likid Görme
1990-2000 sonrası görsellik ve günümüz sanatı-Contemporary
Kavramsal Sanat Nedir?
Plastik Düşüncenin Sınırları


Ali Şimşek

1970, Gaziantep doğumlu. Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Orta sınıflar ve popüler kültürel stratejiler üzerine Boğaziçi, ODTÜ, Marmara, Bahçeşehir, İTÜ, Yıldız, Kültür ve Yeditepe Üniversiteleri’nde konferanslara katıldı. 2004-2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programında ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde medya, küreselleşme, popüler kültür ve sinema üzerine dersler verdi. 2010 yılından itibaren Nişantası ve Kültür Üniversitelerinde sanat kuramları, sanat tarihi, mitoloji ve ikonografi, tasarım kültürü, görsel kültür, film analızı konularında dersler veriyor ve sanat eleştirmenliği yapıyor.
2008-2010 yılları arasında Karşı Sanat Çalışmaları koordinatörü olarak, Nedir Bu Kiç?, Soylulaş-Ma! Ve Görsel İdeoloji sempozyumlarını düzenledi. 2013-15 yılları arasında ise TÜYAP ARTİST fuarı küratörü olarak çalıştı ve sergiler organize etti. ARTIST 25. yıl kitabını hazırladı. İFSAK Film Analizi Okulu’nu kurdu ve derslerine devam ediyor. sanatatak.com, sanatonilne.net, Genç Sanat ve IAN’da sanat eleştirileri yayınlıyor. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (IACA) üyesi.