S. Çiğdem Koçak: Ağaç Ana

35x50

Dünya kültüründe, bereketin, doğurganlığın sembolü olan ağaç, Orta Asya mitolojisinde ‘‘hayat ağacı’’ olarak karşımıza çıkar. Türeyiş mitlerinde kutsal anayı temsil eden ‘‘hayat ağacı’’ yarı hayvan yarı insan bir erkekle birleşir. Böylece, soyun devamlılığının sağlandığına inanılır.

Orta Asya mitolojisinde dünya üç kozmik alandan oluşur. Hayat ağacı, bu kutsal kozmik alanları, eril gökyüzü ile dişil yeryüzünü birleştiren sembolik bir değerdir.

Sergi, hayat ağacı motifi üzerinden, Türk kültüründe iki önemli değere, ağaç ve kadın arketiplerine gönderme içerir.