Batı Sanatında Kadın İmgesinin Dönüşümü: Seda Yavuz

Seda-Yavuz1

Sanat Tarihi Atölyesi
13 Ekim 2018 – 15:00 – 17:00
Batı Sanatında Kadın İmgesinin Dönüşümü
Tarih öncesi dönemden başlayarak Modernist bakışta tamamen dönüşen kadın figürü kullanımını resim ve heykel örnekleri üzerinden tartışacağız. Görsellerin eşlik edeceği sunumda, güzellik algısı, mitoloji ve ikonografinin kadına yaklaşımı ve bu bağlamda yüceltilen ya da aşağı bulunan ‘kadın’ ayrıntılı bir biçimde çalışmanın ana eksenini oluşturacak. Bugün bile hangi bilinçte olunursa olunsun, ideal kadın formunun pek de tartışılmaz olduğunda hem fikir olanlar, tartışılacak en önemli noktalardan birinin ‘idealizasyon’un kaybettirdikleri konusu olduğunda ortaklaşacaklar. Evet, bu bir iddia, bekleriz.
Seda Yavuz
Bilgi ve Rezervasyon: 535 321 57 57