Set Today/Set Future

afisdeneme

“Set Today/Set Future” – “Bugünü Ayarla/Geleceği Ayarla”

Opening / Açılış: 18:00
Performance / Performans: 18:30
Date / Tarih: Aug 31 – Sep 12 / 31 Ağustos – 12 Eylül

İçinde yaşadığımız zaman iki karşıt gücün birbiriyle sürtüşmesine şahit olmakta: teknolojik gelişmeler ve giderek artan tehdit edici felaketler… Teknolojik gelişmeler ivmeli bir hızla ilerlerken, ekonomik-sosyal krizler, savaşlar, mülteci krizleri, terör, iklim değişikliği, nükleer felaketler, ekolojik problemler gibi sorunlar da aynı hızla artıyor.

Gül Çağın’ın küratörlüğünde Galeri Mod’da gerçekleştirilen “Bugünü Ayarla/Geleceği Ayarla” adlı sergi, çelişkili görünen bu olgular üzerinde daha kapsamlı bir şekilde düşünülmesi ve bu konular hakkındaki toplumsal sorumluluğun geliştirilmesi için insan yaşamına yeni bir yön verilmesine davet niteliği taşıyor.

“Bugünü Ayarla/Geleceği Ayarla” sergisi, insan algılarını giderek mutasyona uğratan ve ilk elden vücutsal yaşam tecrübesini alt üst eden teknolojik gelişmelere bağlantılı olarak, günümüz insanının durumuna değişik metotlarla yaklaşıyor. Bu yaklaşım çerçevesinde bir sorgulama yapmak için sergiye katılan sanatçılar, sadece günümüzde ortaya çıkan “hastalıkları” teşhis etmekle kalmıyorlar; estetik, sosyal ve ekonomik alanların kesiştiği bir kavşakta çoğulcu yaklaşımlarla sorunu irdelemeye çalışıyorlar.

Sergiye katılan, Global ve lokal sorunlara yeni yaklaşımlar getiren, Jennifer Celio, Gül Çağın, Pınar Derin Gençer, Ed Gomez, Kio Griffth, Engin Güneysu, Adriene Jenik, Arzu Arda Kosar, Sean Noyce, Max Presneill, Alison Woods’tan oluşan sanatçılar grubu; harita veya ölçü gibi bire bir gerçekçi temsil olanakları araştırmak yerine, hem yeni bir anlam yaratmak, hem de algı duyumlarına anlam kazandırabilmek için, sorunların değişik katmanlarını içeren çoğulcu temsil olanaklarını zorlamayı yeğliyorlar ve uyguluyorlar. Bir anlamda bu sergi, karşımıza yeni bir bakış açısı önerisiyle çıkarak, şimdiye kadar sürdürülen çözüm odaklı çabalara katkı vermek üzere, ne gibi davranış ve pratiklerin problemleri körüklediğini ve ne gibi gelişmelerle geleceğin kurtarılabileceğini irdelemeye çalışıyor. Önemli kritik soruları hafızalarında tutan sanatçılar çalışmalarında sergi konusuyla ilgili gerçek/kurgu, lokal/global, görülen/görülmeyen, obje/hiper obje, atomik/galaktik, doğal/yapay gibi konseptleri kullanarak hem düşünsel hem de görsel anlam yaratmaya çabalıyorlar.


68588045_706922303122812_5765213237977022464_n

Durden and Ray Gallery and 24 Hours Art Collective thrilled to present a collaborative group exhibition Set Today/Set Future on Aug 31-Sept 12. Hosted by Galeri Mod, the exhibition will include Los Angeles and Istanbul based artists and Istanbul based artist Gamze Öztürk will be presenting a performance work with Istanbul Performance Art at the opening reception on August 31 at 18:30 at Galeri Mod, Istanbul Turkey…

We are living in an era where it seems to be two oppositional forces are grinding against each other: technological progress and catastrophes. While the technological progress going forward in an accelerated speed, so does the catastrophes like economic-social crisis, wars, refugee problems, terrorism, climate change, nuclear disasters, ecological problems and various conflicts around the world. “Set Now/Set Future” exhibition asks us both to reflect and to re-orient ourselves in relation to these constant problems. Where is the subject in relation to the technologies that displace bodies and mutate human sense faculties? Using various methodologies, the artists in the exhibition not only attempt to diagnose the ills of our era, they also search for answers that situated at the intersection of aesthetic, social and political domains. Rather than being one to one representation (mapping, measuring), artists’ works reveal many folds displaying the plurality of representations to create meanings and make sense of many complex local and global issues. “Set Now/Set Future”, in a way, asks us to stop the kind of practices that fueling the problems and to develop new attitudes in order to re-start to save the` future.
Keeping many critical questions in their minds, the artists in the exhibition explore related concepts of facts/fiction, inside/out, local/global, visible/invisible, objects/hyper-objects, atomic/galactic, natural/artificial…

Gül Çağın


Artists / Sanatçılar
Jennifer Celio
Gül Çağın
Pınar Derin Gençer
Ed Gomez
Kio Griffth
Engin Güneysu
Adriene Jenik
Arzu Arda Kosar
Sean Noyce
Max Presneill
Alison Woods

Curator / Küratör
Gül Çağın