Kaygı, Güven, Bunaltı

Kaygı, Güven, Bunaltı İnsan yaşamı, beden, doğa ve toplum üçgeninde bir boyut kazanmıştır. Bu boyutu oluşturan ögelerin kontrol edilemezliği, insana tarihsel bir kaygı yüklemiş ve onu üstesinden gelinemeyen zorluklar içinde bırakmıştır. Güven arayışı ise, insanın kurtulmaya çalıştığı bu zorluklara ve tarihsel kaygıya karşı doğal bir davranışıdır. Bu davranış, aslında insana özgü istek ve arzuları bastırma…