Batı Sanatında Kadın İmgesinin Dönüşümü: Seda Yavuz

Sanat Tarihi Atölyesi 13 Ekim 2018 – 15:00 – 17:00 Batı Sanatında Kadın İmgesinin Dönüşümü Tarih öncesi dönemden başlayarak Modernist bakışta tamamen dönüşen kadın figürü kullanımını resim ve heykel örnekleri üzerinden tartışacağız. Görsellerin eşlik edeceği sunumda, güzellik algısı, mitoloji ve ikonografinin kadına yaklaşımı ve bu bağlamda yüceltilen ya da aşağı bulunan ‘kadın’ ayrıntılı bir biçimde…

Ali Şimşek: Görsel Kültür ve Çağdaş Sanat Stratejileri Semineri

Çağdaş Sanat Stratejileri semineri modernizmden postmodernizme uzanan çetrefil bir sürecin baskın eğilimlerine odaklanıyor. İroni, Camp, Pastiş, Kitsch, Sinizm – Kinizm gibi bugün güncel-çağdaş sanatın temel stratejileri üzerinde 90 sonrası Güncel-Çağdaş Sanat’ın günümüzde yaşadığı krizi göstermeyi hedefliyor. Nasıl görmeyiz? Beyaz ve pürüzsüz olan iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir?…

Çatalhöyük “Bir gezginin gözünden”

Bir Rehberin Gözü ile Çatalhöyük 1961-1964 yıllarında İngiliz arkeolog James Mellaart tarafından başlatılan Çatalhöyük kazıları , neolitik döneme ait buluntuları ile o güne kadar bilinenleri tümüyle değiştirdi. Mellaart bulgularını “Çatalhöyük Anadolu’da Bir Neolitik Kent ” başlığı ile yayınladığı kitabı ile kamuoyu ile paylaştı. Daha sonra kazıların uzun süre durmasına rağmen Çatalhöyük arkeoloji alanında önemini hiç…

Melahat Altundağ: Habitat Sergisi Söyleşisi

17-30 Haziran tarihleri arasında Mod-Ada Atölye & Galeri’de gerçekleşen “Habitat: Seramik Sergisi” sanatçısı Melahat Altundağ ile sergi ve sanatı hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.